Naukeurige_En_Duidelyke_Verklaring_Over_de_Statuten_Ordonnantien_Reglementen_en_Costumen_van_Rechte_in_Frieslandt_1_Hamerster_1722.jpg

Dominicus Hamerster, Naukeurige En Duidelyke Verklaring Over de Statuten, Ordonnantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt : Volgens Staats Resolutie van den 12. Maart 1722, vol.1. Leeuwarden, Fernwerda, 1743

München, Bayerische Staatsbibliothek, 4 J.rel. 104-1/2
Document numérisé consultable ici

Laisser un commentaire